Кадрове забезпечення школи здійснено у відповідності до робочого навчального плану школи, спеціалізації та п’ятиденного режиму роботи. Навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами. Адміністрація комплектує педагогічні кадри за участю керівників методичних об’єднань, профспілкового комітету школи. При розподілі навантаження враховується спеціальність за освітою педагогічних працівників. Навантаження менше 18 годин надається на підставі заяви вчителя.

Педагогічний колектив школи стабільний.

Віковий склад та практичний досвід педагогічної роботи членів колективу обумовлюють високий рівень працездатності, що є головною умовою у реалізації державної політики в галузі освіти та вирішенні інноваційних ідей розвитку закладу освіти.

Основними мотивами розстановки педагогічних кадрів є наступність у роботі вчителя, педагогічний досвід та кваліфікація.